Regulamin

Ogólne warunki wypożyczenia sprzętu:

 1. Sprzęt wypożyczany jest na doby. Prezentowane na stronach ceny są stawkami dobowymi brutto, chyba że oferta stanowi inaczej.
 2. Wszystkie transakcje rozliczane są gotówkowo podczas zdawania sprzętu przez Wypożyczającego, chyba że zapadną inne ustalenia indywidualne.
 3. Szczegółowe warunki reguluje umowa wypożyczenia.
 4. Dokumenty potrzebne podczas pierwszego wypożyczenia
  • dla osoby prywatnej:
   • ważny dowód osobisty
   • prawo jazdy lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem
  • dla firmy:
   • dokumenty:
    • NIP, REGON ew. KRS
    • upoważnienie dla osoby odbierającej sprzęt z ramienia firmy
    • ważny dowód osobisty osoby odbierającej sprzęt
    • ważne prawo jazdy lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem
     osoby odbierającej sprzęt.
   • Wpłacenie kaucji podanej w cenniku.